RT Myriad - шаблон joomla Joomla

Ove 2012. godine kao rezultat rada na jednogodišnjoj edukaciji djece i mladih u Naprednoj fazi
Dramskog studija nastaje i predstava « NUŽDA NATJERALA » koja predstavlja autorski ispitni
projekat polaznika. Polaznici su u periodu januara 2012.godine realizovali istraživanje i ankete
trenutnih problema u društvu te su na osnovu rezultata ankete pristupili izradi autorskog teksta
kojeg je dramaturški oubličio Adnan Mujkić, dipl.glumac. Na taj način nastala je predstava NUŽDA
NATJERALA, koja vrlo hrabro naglašava probleme naroda u Bosni i Hercegovini, a koji su, u
nedostatku novca za preživljanje, prinuđeni raditi sve i svašta kako bi preživjeli.

Na primjeru jedne porodice nastanjene u selu Piljužići u Općini Tešanj, predstava se dotiče
tema: Rodbinskih odnosa, porodičnih tajni, seksualnog opredijeljenja, zapošljavanja,
iskorištavanja religije i ekstremnog ulaska u vehabizam kao jednog od načina za preživljanje,
osnivanja udruženja kao alternativnih načina za zapošljavanje, prodavanja identiteta, problema
osoba sa invaliditetom i njihovim uključivanjem u svakodnevni život, trgovine ljudima, bračne
preljube, djece ratnih vojnih invalida i šehida, i sve ukupno, problema djece i mladih i njihove
perspektive u Bosni i Hercegovini.

Ovo je je priča o jednoj običnoj porodici koja potiče iz Titovog doba, čija su djeca rasla u
mješovitom braku i koja, osim tradicionalnih obilježja, nije imala posebno istaknuta, niti vjerska,
niti nacionalna obilježja svoga naroda. Vjerovatno bi to i do danas ostalo tako, da na ove prostore
nije došao rat i sa sobom donio različite promjene i pomjeranja, kako u demografskom, tako
i etičkom, vjerskom, nacionalnom, te ekonomskom smislu. Mnogo porodica je razdvojeno,
geografski i teritorijalno, ali i po političkom, vjerskom i uopšte moralnom opredjeljenju. U ratom
osiromašenoj i tranzicijom opterećenoj Bosni i Hercegovini, brojna Fikretova porodica prolazi
kroz niz iskušenja koji postaju okosnica dramskog sukoba u priči, kulminiraju sukobom oca i
majke koja se, po prvi put suprotstavi mužu, kojeg je dotad pokorno slušala, i na kraju, tragično
završava suicidom Fikreta, oca porodice. Pored vehabizma, religijskog pokreta kojem se, reklo
bi se u početku iz nužde, okreće porodica, istaknut je i problem razdvajanja u toku i nakon rata
pripadnika miješanih brakova, koje ima za posljedicu dalje rušenje i moralno propadanje ove
porodice… Moralnom krahu i destrukciji porodice uveliko doprinose labilni karakteri Fikreta i
Slobodana, koji svako na svojoj strani, „nuždom natjeran“ traži opravdanje za mutne poslove u
koje uvlače ostale članove porodice.

Svijetle tačke ove priče su mladić Emrad, pripadnik gey populacije i „crna ovca“ u porodici, te
usvojena djevojčica Elma, koji na kraju priče nagovještavaju tračak nade i svjetlije budućnosti

za mlade, i koji odlaskom na školovanje izvan BiH, ipak otvaraju mogućnosti svog ličnog
prosperiteta i života u svijetu ekonomske stabilnosti i nediskriminacije…

Naravno, ostaje pitanje da li je u tome istovremeno i prosperitet Bosne i Hercegovine?!

Da sve ne bude potpuno crno, predstava ima mnogo komičnih elemenata u kojoj komično dolazi
kao posljedica realnog života, i u kojoj je smijeh zapravo način suočavanja sa gorčinom života
kojeg, na neki način, svi živimo u današnjem vremenu i prostoru.

Predstava je po žanru drama sa komičnim elementima, a vrijeme trajanja predstave je 60 minuta.

Tekst napisala: HALIDA HASANAGIĆ