RT Myriad - шаблон joomla Joomla

U martu 2004.godine u gradu Tuzla dešava se preokret kada je u pitanju buđenje kulturne svijesti mladih ljudi. Započinje se raditi predstava „Čekat ću te…“ koja je tada na sceni okupila 70 mladih ljudi, tada najuspješnijih mladih ljudi u gradu. Kao rezultat ogromnog prijateljstva, truda i rada, ekipa okupljena oko te predstave odlučila je ostati ujedinjena u pravno registrovano Udruženje „ Mladi Tuzle“Tuzla i to misijom rada na poboljšanju položaja djece i mladih Općine Tuzla. Udruženje je vremenom realizovalo projekte iz raznih oblasti: Kultura i umjetnost, socijalno – obrazovni projekti, izdavaštvo, međunarodna saradnja, ekološki projekti i sl.

Godine 2006. Udruženje „ Mladi Tuzle“ uspostavlja kontakt sa studentima glume i produkcije sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, te nakon niza istraživanja, dolazi do ideje o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

Tadašnja istraživanja su pokazala da:

Tuzla je grad sa oko 160 000 stanovnika

A NEMA VIŠE OD JEDNOG PRIZNATOG POZORIŠTA

Tuzla je grad koji ima 17 srednjih i 23 osnovne škole

A NEMA KONTINUIRANU EDUKACIJU ZA DJECU I MLADE – DRAMSKI STUDIO

Tuzla ima Univerzitet sa oko 10 000 studenata

A NEMA POZORIŠNIH PREDSTAVA ZA MLADE

Tuzla ima četiri plesna kluba

A NEMA SLOBODNU SCENU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU RADA

Tuzla ima osnovnu i srednju Muzičku školu

A NEMA SALU ZA BESPLATNU PREZENTACIJU – ODRŽAVANJE KONCERATA

Tuzla ima Građevinsko – geodetsku školu sa smjerom LIKOVNI TEHNIČAR

A NEMA SLOBODNI IZLOŽBENI PROSTOR ZA IZLAGANJE RADOVA

Tuzla ima Foto klub – Sjedište foto Saveza BiH je u Tuzli

A NEMA SLOBODNI PROSTOR ZA KONTINUIRANO IZLAGANJE RADOVA

Tuzla ima Akademiju dramskih umjetnosti

A NEMA STUDENTSKU SCENU ZA IZVOĐENJE ISPITNIH PREDSTAVA NITI STRATEGIJU ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADOG KADRA

Tuzla ima oko 39 000 djece i mladih ljudi

A NEMA STRATEGIJU ZA MLADE!

Sve ovo su bili razlozi da Udruženje „ Mladi Tuzle“ Tuzla i grupa studenata glume u klasi profesora Miralema Zubčevića sa Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, realizuje dvogodišnji projekat o osnivanju Pozorišta mladih Tuzle.

U martu 2008.godine, nakon dvije godine rada na analizi tržišta i izradi elaborata o osnivanju, došlo je do pravnog osnivanja Pozorišta mladih Tuzle kao nevladine, neprofitne i apolitične organizacije. Osnivači Pozorišta mladih Tuzle su Udruženje „Mladi Tuzle“ kao pravno lice i grupa studenata glume i produkcije kao fizička lica.

Isti dan, na adresu Pozorišta mladih Tuzle stiglo je niz pisama preporuke, pozitivnih mišljenja i čestitki poslanih od strane institucija kulture u cijeloj regiji.